divendres, 1 de febrer de 2008

Centres cívics millors i amb més serveis

Els centres cívics i els casals han estat essencials per estructurar la vida social als barris de la nostra ciutat i també per oferir alguns serveis propers a la ciutadania com ara els Serveis d'Atenció Primària a les famílies i a les persones més necessitades. Tot i així, la seva configuració parteix del model d'una ciutat que havia de sortir del caos dels anys 70. Aleshores, qualsevol espai era recuperable i era bo. Quatre parets i un sostre o un soterrani humit eren suficient per encabir les entitats més representatives del teixit social i oferir un ventall d'activitats per a tothom.

Avui dia tenim una ciutat moderna, que avança amb fermesa cap a un futur esperançador. També hem avançat amb el disseny dels centres cívics, però encara partim del model d'una ciutat necessitada. Els nostres centres cívics acostumen a estar en locals baixos, com el del Riu Nord, Riu Sud i Singuerlín, on el mateix ajuntament no donaria permís per a cap establiment per manca de seguretat. Locals que a més a més plantegen molts problemes de manteniment. Altrament, alguns centres s'han fet tot aprofitant edificis vells com el Wagner, al Fondo, o els Pins, al Raval. I ara seguim en la mateixa línia amb el nou del Riu Sud al carrer President Lluís Companys. Aquest darrer i el de l'edifici Wagner estan malalts d'aluminosi.

Jo crec que el millor i més prudent, també més car d'entrada, però més barat a la llarga, seria enderrocar els edificis vells i fer edificis nous de trinca. Edificis moderns i funcionals on a més d'encabir les necessitats de la xarxa d'entitats de tota mena es poguessin oferir altres servies a més a més dels mencionats, com ara els que ofereix l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). En l'època dels ordinadors i d'Internet clama al cel que aquest servei no estigui descentralitzat. De ben segur que tothom agrairia una OIAC a cada districte. L'actual és àgil, eficaç i professionalment està molt ben atesa, però els ciutadans i les ciutadanes ha de fer llargues esperes en un petit espai on l'aglomeració que es produeix sovint resulta força desagradable per als mateixos usuaris i per als treballadors i treballadores d'altres serveis de l'ajuntament.

Rodolfo del Hoyo
President d'Esquerra
Santa Coloma de Gramenet